Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng, ngành ngân hàng trên địa bàn cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, tập trung vốn vay cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có đủ vốn sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre và Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Bến Tre
Năm 2013, hoạt động lĩnh vực ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, sức mua thị trường trong nước giảm, nợ xấu có xu hướng tăng, lúc cao điểm chiếm 1,98%/tổng dư nợ,… ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ngành, nhất là chất lượng tín dụng. Trước tình hình trên, các chi nhánh ngân hàng thương mại ket qua xo so Ben Tre một mặt tiếp tục tăng cường huy động vốn tại địa phương để đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng, mặt khác đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình tháo gỡ khó khăn, tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất như: giảm lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hộ gia đình; thực hiện cơ cấu lại nợ đối với những khách hàng gặp khó khăn tạm thời; tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, nhằm cung ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất...
Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre, năm 2013, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cho vay mới 21.511 tỷ đồng, đưa dư nợ tín dụng đạt mức 14.635 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2012; trong đó, dư nợ dành cho sản xuất kinh doanh chiếm 82%.
Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho hơn 4.233 hợp đồng vay vốn mà khách hàng có khó khăn tạm thời, song chiều hướng sản xuất kinh doanh tốt với số tiền trên 1.276 tỷ đồng; giảm lãi suất các khoản vay cũ với số tiền trên 47 tỷ đồng.
Đi đôi với tăng trưởng tín dụng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng rất chú trọng đến chất lượng tín dụng cũng như tích cực xử lý nợ xấu. Nhờ đó, nợ xấu giảm dần, chỉ chiếm 1,35% tổng dư nợ.
Toàn tỉnh hiện có 7 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả, ổn định.
Đặc biệt, quý 1/2014, hoạt động ngân hàng tiếp tục phát triển an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 7,1% so đầu năm, trong đó huy động tại địa phương đạt 15.700 tỷ đồng, chiếm 84,4% tổng nguồn vốn, tăng 5,7% so đầu năm; doanh số cho vay 5.480 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ. Tổng dư nợ 14.780 tỷ đồng, tăng 2,9% so đầu năm; trong đó tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,39%.
Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã thực hiện cho vay với các đối tượng nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất tối đa không qua 9%/năm. Trong quý 1/2014 cho vay 1.200 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng doanh số cho vay với dư nợ 2.500 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội phát huy tốt vai trò phục vụ chính sách an sinh xã hội thông qua các chương trình cho vay: hộ nghèo; học sinh, sinh viên; nước sạch vệ sinh môi trường;...với doanh số cho vay đạt 52,1 tỷ đồng, tăng 21,2% so cùng kỳ; dư nợ đạt 173 tỷ đồng.
Theo kế hoạch đến cuối năm 2014, ngành ngân hàng tỉnh Bến Tre phấn đấu tăng 12% vốn huy động, tăng trưởng dư nợ 17%, tổng vốn cho vay tăng 10%, nợ xấu ở mức thấp nhất.
Văn Bình
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!